• Art for All

  Art for All

  Lipstick and Chainsaws is an Arts Council of Wales and First Campus funded project delivered by Winding Snake Productions throughout 2016.

 • The Project

  The Project

  Lipstick and Chainsaws engaged with pupils from Abertillery and Ebbw Vale in Blaenau Gwent to discuss female representation in art and how young people consume art.

  Read More

 • About Us

  About Us

  We love making art and media with, about and for people and communities.

  Read More

 • Our Artists

  Our Artists

  It's not just us. This project has been delivered by a host of internationally recognised artists and practitioners, who have worked with the schools and participants.

  Read more about our artists

 • Gallery

  Gallery

  All work produced during the project can be found here, in the Gallery, and on the Lipstick and Chainsaws Pinterest Board.

  View Gallery

 • Contact

  Contact

  Winding Snake Productions are an award winning animation and media production company. We specialise in education but do other things too, come and have a look at our website.

  Visit Winding Snake Website

Lipstick & Chainsaws

Croeso i arddangosfa ddigidiol LIPSTICK & CHAINSAWS. Crewyd hi gan Gynyrchiadau’r Neidr Nadreddog/Winding Snake Productions gyda disgyblion Ysgol Gyfun Abertyleri a Chymuned Ddysgu Glynebwy ym Mlaenau Gwent yn y De.

Ariennir y prosiect hwn gan grant Cymryd Rhan oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru a hefyd gan y Campws Cyntaf ym Mhrifysgol De Cymru.

Rydym yn eich gwahodd i fwynhau’r casgliad hwn a ysbrydolwyd gan archwiliad o sut y cynrychiolir menywod mewn celfyddyd ac yn y cyfryngau digidol.

Cynhyrchwyd y cyfraniadau creadigol a welwch gan bobl ifainc o’r ddwy ysgol gydag arweiniad gan artistiaid, gwneuthurwyr ffilmiau ac academyddion proffesiynol.

Unwaith eto, croeso. Gobeithio y byddwch yn ei hoffi.

Wedi'i Ariannu Gan:

Art Council of Wales Logo Welsh Government Logo National Lottery Logo First Campus Logo University of South Wales Logo Winding Snake Logo